آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› مصوبه مجمع عمومي عادي 1391/07/25
در 01 بهمن 91

مصوبه مجمع عمومي عادي 1391/07/25

مصوبه مجمع عمومي عادي 1391/07/25

این قسمت فقط برای اعضاء انجمن قابل رویت می باشد .