آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 1391/09/8
در 21 اسفند 91

مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 1391/09/8

مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 1391/09/8

این قسمت فقط برای اعضاء انجمن قابل رویت می باشد .