آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
در 22 تیر 89

جلسه انجمن 1389/04/30

جلسه دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن بتن گیلان در دفتر کانون کارفرمایی استان

این قسمت فقط برای اعضاء انجمن قابل رویت می باشد .