آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› رئیس انجمن صنفی کارفرمایی بتن آماده استان گیلان
در 25 مهر 90

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی بتن آماده استان گیلان

استان گیلان در تولید بتن استاندارد اشباع شد ...

 

روزنامه گیلان امروز مورخه  1390/07/25