آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› جناب آقای مهندس شادمند
در 27 مهر 90

جناب آقای مهندس شادمند

جناب آقای مهندس منصور شادمند

رئیس و مدیر اجرائی انجمن بتن استان گیلان

 

بدینوسیله دریافت رتبه اولین انجمن صنفی کارفرمائی برتر

منتخب از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در سال 1389

را به حضرتعالی صمیمانه تبریک می گوئیم .

 

هیئت مدیره و اعضاء انجمن بتن گیلان