آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› نتيجه انتخابات انجن بتن گيلان
در 01 تیر 92

نتيجه انتخابات انجن بتن گيلان

جناب آقاي منصور شادمند با احتساب اكثريت آراء از اطرف اعضاء انجمن بتن براي سومين بار متوالي بعنوان رئيس انجمن بتن گيلان انتخاب شدند.