آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› عرض تسليت به مهندس بهرام رفيعيان
در 26 تیر 92

عرض تسليت به مهندس بهرام رفيعيان

جناب آقاي مهندس بهرام رفيعيان در گذشت نا بهنگام برادر خانم گراميتان جناب مهندس افشين نيا كويي را به شما تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.