آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› نتیجه انتخابات انجمن
در 27 مرداد 92

نتیجه انتخابات انجمن

نتیجه انتخابات هیات مدیره انجمن بشرح زیر اعلام میگردد:

 

نتیجه انتخابات انجمن