آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› رعایت قیمت مصوب انجمن بتن
در 30 آبان 92

رعایت قیمت مصوب انجمن بتن

به اطلاع تمام اعضاء محترم میرساند،رعایت قیمت فروش بتن آماده،مصوبه انجمن بتن  لازم الجرا میباشد.ضمناً بازرسین انجمن جهت بررسی به واحد های بتن آماده مراجعه و کنترل لازم را بعمل خواهند آورد.