آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› حق عضویت سال94
در 07 اردیبهشت 94

حق عضویت سال94

به اطلاع اعضاء محترم میرساند حق عضویت سال 94 به نسبت سال گذشته افزایش نداشته لذا خواهشمندیم حق عضویت سال 94را به شرح ذیل بحساب 64926037/70 بانک ملت شعبه سعدی رشت بنام انجمن بتن گیلان واریز و فیش واریزی را به دفتر انجمن ارسال نمایند.
3ماهه اول سال 94: 450000 تومان
6 ماهه اول سال94: 900000 تومان
9 ماهه اول سال 94: 1350000 تومان
کل سال 94: 1800000 تومان