آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› روز مهندس مبارک
در 05 اسفند 92

روز مهندس مبارک

ای کاش بیاموزیم زیر بارهای خمشی زندگی نقطه تسلیم را در برابر حق بالا ببریم تا در بنای زندگی از لهیدگی در امان باشیم........روز مهندس مبارک