آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› بتن ناتراوا
در 04 اسفند 93

بتن ناتراوا

بتن ناتراوا چیست؟

نفوذپذیری بتن به تخلل بتن مربوط می شود که با توجه به ترکیب بتن و فاکتور سیمان آب آن و یا سن بتن و حتی شکل راه اندازی آن این میزان فرق می کند. بتن ناتراوا بتنی با تخلل بسیار پایین است و از این حیث می توانیم کاهش جریان آب را در داخل بتن ناتراوا شاهد باشیم.
بتن ناتراوا را میتوان در مخازن، مخازن آب و کانال های آب استفاده کرد .

مزیت های بتن ناتراوا نسبت به بتن معمولی

  • از مزایای بتن ناتراوا میتوان به واترپروف کردن بتن اشاره نمود.
  • بتن ناتراوا جریان رطوبت را در بتن کاهش میدهد.
  • بتن ناتراوا جایگزینی برای آب بند کردن دیوارها و فونداسیون است.
  • کمترین مقاومتی که در بتن ناتراوا شاهد آن هستیم 250kg/cm2 می باشد.
  • کارایی بالا و کاهش چکه کردن هم چنین کاهش نفوذ پذیری از دیگر خصوصیات بتن ناتراوا نسبت به بتن معمولی است.
  • حداکثر اندازه دانه ها در بتن ناتراوا از 10 تا 20 میلی متر می باشد.