آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› جلسه کاری اعضاء هیات مدیره انجمن با مهندس جعفر زاده نماینده محترم مردم رشت در مجلس