آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› قیمت بتن در سال 1401
در 13 آبان 2

قیمت بتن در سال 1401

قیمت بتن آماده در سال 1401