آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› رئیس سازمان نظام مهندسی گیلان
در 18 آبان 90

رئیس سازمان نظام مهندسی گیلان

رئیس سازمان نظام مهندسی گیلان

اعمال مقررات ایمنی ساختمان ها در رشت رو به افزایش است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان گفت : نسبت به دو دهه گذشته ، اعمال مقررات ایمنی ساختمان ها تا 80 درصد افزایش یافته است .

مهندس " امیر خوجینیان " با بیان اینکه مقاوم سازی ها و رعایت مقررات ملی لیمنی ساختمان های شهر از سوی این سازمان صورت میگیرد ، گفت : برای استاندارد شدن ساختمان ها باید مصالح ساختمانی و اجزای تشکیل دهنده ساختمان استاندارد باشد و نظارت بر این کار زیر نظر موسسه استاندارد است .

وی خاطر نشان کرد : در روستاهایی که طرح هادی در آنها در حال اجراست نیز نظارت بر ساخت و سازها از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت میگیرد و ساخت و سازها با توجه به الکترونیکی شدن ثبت ها در سازمان لحاظ میشود .

خوجینیان در باره خانه های نسقی حاشیه شهرها تصریح کرد : هیچ اطلاعی از این ساخت و سازها نداریم و از آنجا که با ساخت چنین ساختمان هایی ، جان و مال مردم ساکن در این خانه ها در معرض خطر است ضرورت دارد تا با وضع قوانین جدید برای جلوگیری از قطع عملیات ساخت آنها اقدامات جدیدتری صورت بگیرد .