آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان
در 20 آذر 90

سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان

سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان

1200 طرح نیمه تمام در استان وجود دارد

سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان از 1200 طرح نیمه تمام در استان خبر داد و گفت : 340 تا 350 واحد جدید صنعتی تا پایان سال جاری در استان بهره برداری می شود .

" محمد حسین اصغریان " با بیان اینکه برای این تعداد واحد صنعتی بیش از 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود ، به مهر گفت : با این میزان سرمایه گذاری برای 6 تا 7 هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد .

وی تأکید کرد : با بهره برداری 4 واحد از قبیل کارخانه  مجتمع ذوب آهن فولاد خزر در شهر صنعتی رشت ، سیمان گیلان سبز در دیلمان ، طرح توسعه کاشی خزر در شهر صنعتی رشت و  ام.دی.اف، لوشان ، برای 1500 تا 1800 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود .

وی گفت : در دهه صنعت و معدن امسال ، 20 طرح با سرمایه گذاری 23 میلیارد تومان و اشتغالزایی 651 نفر افتتاح شد .

وی گفت : در باره جایگاه صنعت و معدن استان در کشور ، گیلان به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی در رتبه یازدهم ، از نظر اشتغال در رتبه دهم ، تراکم تعداد واحدها در هر 100 کیلومتر مربع بعد از تهران و قم در رتبه سوم و از لحاظ توسعه یافتگی صنعتی در رتبه سیزدهم قرار دارد .

اصغریان ادامه داد : مهم ترین شاخص در ارزشیابی صنعتی هر استانی ، شاخص توسعه یافتگی است که گیلان در رتبه سیزدهم واقع است .

وی از اجرای 100 طرح ، هر کدام با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیارد تومان در استان خبر داد و اظهار کرد : علاوه بر این ، 1100 طرح کوچک در گیلان وجود دارد که میزان سرمایه گذاری این طرح ها 1300 میلیارد تومان است .