آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› (قابل توجه تولید کنندگان بتن آماده و مصرف کنندگان ) نمونه برداری از میکسر در حین تخلیه بار