آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› انتصاب استاندار جدید
در 17 اسفند 89

انتصاب استاندار جدید

از سوی هیئت دولت ، مهدی سعادتی استاندار جدید گیلان شد و آخرین دستور قهرمانی چابک
روزنامه همشهری سه شنبه 1389/12/17