آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
در 18 اسفند 89

اسلامپ

 

 

  : بتن

بتن مخلوطيست که اساس سازه هاي ساختماني را تشکيل مي دهد ‏ اين مخلوط متشکل از مواد زير است سيمان که ماده اصلي ‏ آن است ، شن (دانه هاي سنگي) ماسه و آب بتن بر اساس مقدار سيمان موجود با عيارهاي مختلف شناخته شده که معمولا بين ‏ ‏150 تا 400 در سازه هاي ساختماني ‏ و بالاتر از آن در سازه هاي حساس ‏ نظير پل ، سد و...استفاده ميشود‎

عيار بتن نشانگر ميزان سيمان موجود در هر متر مکعب بر حسب  کيلوگرم ميباشد

 

: وزن مخصوص بتن‎

وزن مخصوص بتن بسته به نوع مصالح تشکيل دهنده بين 2.25 تا 2.45 کيلو گرم بر سانتي متر مربع ميباشد يعني مجموع مواد متشکله بتن با وزن مخصوص ‏2.35 ، 2350 کيلوگرم ميباشد که اين .وزن شامل کليه مواد تشکيل دهنده است

مثلا در يک مخلوط معمولي مواد تشکيل دهنده به شرح زير ميباشد

بتن با عيار 350‏‎

سيمان 350 کيلو گرم

شن 1000 کيلو گرم

ماسه 800 کيلو‎ ‎

آب 200 کيلو گرم‎ ‎

مجموع 2350 کيلو گرم

 

: اسلامپ‎

منظور از اسلامپ درجه رواني بتن مي باشد و هر چه اسلامپ که واحد آن ميليمتر بوده پايين تر باشد بتن سفت تر و در صورت بالا بودن بتن شل تر خواهد بود اسلامپ بتن مورد استفاده در پي معمولا بين ‏60 تا 100 ميليمتر و براي سقف بين 80 تا 120 ميليمتر ميباشد

 

: مقاومت فشاري

ميزان سنجش بتن از نظر کيفي به وسيله مشخصه تعيين ميگردد که معمولا يک بتن خوب بايد به جوابي معدل 80 درصد عيار سيمان بکار رفته برسد