آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› هر آمدنی را رفتنی است
در 21 اسفند 89

هر آمدنی را رفتنی است

انتصاب استاندار جدید گیلان (آقای  مهدی سعادتی)
 
روزنامه همشهری 1389/12/21