آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› رئیس کل دادگستری گیلان
در 20 تیر 90

رئیس کل دادگستری گیلان

نابسامانی های جامعه با اجرای قانون ساماندهی میشود ...

 

روزنامه همشهری دوشنبه   1390/04/20