آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› معاون برنامه ریزی ، توسعه و فن آوری صنایع استان
در 29 تیر 90

معاون برنامه ریزی ، توسعه و فن آوری صنایع استان

گیلان 2 میلیون و 400 هزار تن سیمان تولید می کند ...

 

روزنامه همشهری چهارشنبه  1390/04/29