آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› مدیر کل استاندارد گیلان
در 29 تیر 90

مدیر کل استاندارد گیلان

در عصر فناوری ، مشتری هر کالایی را نمی پذیرد ...

 

روزنامه همشهری چهارشنبه   1390/04/29