آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› رئیس سازمان بازرگانی گیلان
در 15 شهریور 90

رئیس سازمان بازرگانی گیلان

نمایشگاه های پاییزه در گیلان از 20 شهریور آغاز می شود ...

 

روزنامه همشهری مورخه  1390/06/15