آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› روابط عمومی سازمان بازرگانی گیلان
در 23 شهریور 90

روابط عمومی سازمان بازرگانی گیلان

افتتاح نمایشگاه عرضه مستیم کالای پاییزه در رشت ...

 

روزنامه همشهری مورخه  1390/06/23