آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› استفاده از سازه های بتنی رو به گسترش است
در 01 دی 89

استفاده از سازه های بتنی رو به گسترش است

محسن تدین تاکید کرد: باید به کیفیت بتن های تولیدی بیشتر توجه شود و برای افزایش استاندارد در سازه های بتنی و تضمین کیفیت؛ عواملی مانند کیفیت، انبار کردن، تخلیه، دانش کارکنان و کیفیت وسایل مورد استفاده ضروری است. وی گفت: باید بر مراحل اجرا و سازه ها نیز نظارت دقیق اعمال شود

 تدین افزود: مشکلات موجود در زمینه سازه های بتنی به دلیل بی توجهی به کنترل کیفی و نحوه اختلاط بتن در کارگاه ها به خصوص در ساخت ساختمان های شخصی ساز است ، بنابر این گزارش؛ دوازدهمین همایش سالانه بتن و زلزله پنجم و ششم دی با رویکردهای "بتن و جهانی شدن، مشخصات فنی عملکردی، همت مضاعف، اصلاح الگوی مصرف در مواد، مصالح و سیمان و بتن همسو با توسعه پایدار" برگزار می شود

محورهای اصلی همایش شامل مشخصات فنی عملکردی و لرزه ای سازه های بتنی، مدیریت اصلاح الگوی مصرف، مواد، مصالح سیمان و بتن، ملزومات مقاومتی دوامی مشخصات فنی عملکردی، تحلیل، طراحی و ارزیابی سازه های بتنی مسلح، بتن های عصر نوین، بتن های متخلخل و کاربرد نانو مواد در بتن اعلام شده است ، نوآوری در افزایش دوام مقاومتی، کاهش نفوذپذیری و ترک خوردگی و جمع شدگی از دیگر محورهای این همایش است