آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› معاون سازمان صنایع و معادن گیلان
در 24 بهمن 89

معاون سازمان صنایع و معادن گیلان

معاون سازمان صنایع و معادن گیلان :

95 درصد واحدهای صنعتی استان کوچک است

معاون سازمان صنایع و معادن گیلان با بیان اینکه 95 درصد واحدهای صنعتی گیلان جزو واحدهای کوچک و متوسط است ، خاطرنشان کرد : برنامه ریزی های لازم انجام شده است تا شیب ملایم افزایش قیمتها صورت گیرد و آسیب جدی در این بخش ها نداشته باشیم . اهمیت موضوع هدفمند شدن یارانه ها در صنعت از سایر بخش ها مهم تر است . به گزارش ایسنا ، مهندس علی منتظری اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را از ضروری های کشور دانست و با تاکید بر اینکه باید این طرح در دوره های قبل تر اتفاق می افتاد ، گفت : از اجرای این طرح که به عنوان یک جراحی بزرگ از آن در کشور یاد می شود ، تلاش های خوبی صورت گرفت تا در این دوره بتوانیم آن را اجرایی کنیم که وزارت صنایع در این خصوص عملکرد خوبی داشته و می توان گفت بخش پیشرو در این خصوص بوده است .