آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی گیلان
در 30 بهمن 89

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی گیلان

طرح نظارت ویژه ایام نوروز در گیلان اجرا میشود
1389/11/30 روزنامه همشهری