آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
  • انجمن بتن استان گیلان
  • هیأت موسس
  • سهام داران
  • اعضاء انجمن
انجمن بتن استان گیلان

انجمن بتن گیلان در سال ۱۳۸۶ با هدف بهبود کنترل و کیفیت تولید بین تاسیس شد .

تولید بتن مناسب حائز اهمیت است.