آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
در 21 تیر 94

مجمع عمومی 30-2-94

این قسمت فقط برای اعضاء انجمن قابل رویت می باشد .